DECLARATIE  DE  CONFORMITATE

Noi  S.C. Emars Energie Soara  S.R.L. , avand sediul social in  Bucuresti, inregistrata la  RC cu Nr. J40/2517/2014, CUI 32867532, asiguram, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsele  comercializate pe acest site si care fac obiectul acestei declaratii de conformitate nu pun în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului in conditiile utilizarii normale a produsului si sunt in conformitate cu prescriptiile producatorului exprimate in documente de atestare a acestora.

Produsele satisfac toate reglementările tehnice aplicabile produsului în domeniul  si sunt in conformitate cu  reglementarile tehnice si al standardelor in vigoare.

Caracteristicile tehnice pentru aceste produse se regasesc in manualul de utilizare.

 

CERTIFICAT DE GARANTIE

Prezentul document atesta ca produsul achizitionat beneficiaza de garantie si service in conditiile respectarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport prevazute in manualul produsului. In timpul perioadei de garantie producatorul isi rezerva dreptul de a repara sau inlocui subansamblul care se dovedeste a fi defect sau viciu de fabricatie.

Garantia acopera numai acele defecte care apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:

- Manipularea si exploatarea neglijenta (socuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impuritati si/sau umiditate excesiva in incaperea de lucru, asezarea in pozitii altele decat cele descrise in manualul de utilizare, obiecte straine intrate in echipament, lichide, etc.)

- Interventii neautorizate

- Exploatarea peste limita de incarcare maxima prevazuta de producator.

- Depasirea tensiuni si curentului peste limita maxima stipulata in documentatie.

- Depasirea puterii maxime suportate de catre echipament. In cazul in care utilizatorul nu are montat in tabloul electric al locatiei protectie la suprasarcina si protectie la supratensiune, are obligatia de a monta protectii suplimentare, releu de monitorizare suprasarcina si releu de monitorizare supratensiune

- Alimentarea la alte tensiuni si frecvente decat cele prevazute de producator.

- Defecte datorate cablurilor de legatura, impamintarii cladirii, neconectarea echipamentelor la centura de impamantare.

- Functionarea echipamentului cu intreruperi frecvente, la tensiuni de alimentare, amplasare in zone cu perturbatii electromagnetice parazite sau in conditii altele decat cele prescrise in caracteristicile inscriptionate pe eticheta insotitoare sau in instructiunile de utilizare si intretinere, precum si utilizare in alt scop decat cel prevazut de catre producator, atrage dupa sine anularea automata a garantiei.

- Conectarea sau deconectarea echipamentului in timpul functionarii fara sens, conectarea echipamentului la prize uzate, improvizate sau cu extensii multiple, fara asigurarea impamantarii conform normativelor in vigoare,

- Acoperirea fantelor pentru aerisire-ventilare prevazute pe carcasa aparatului impiedicandu-se functionarea normala, exploatarea echipamentului in medii toxice si/sau corozive duce la pierderea garantiei

- Instalarea, exploatarea si intretinerea produsului se face conform instructiunilor aferente.

- Nu sunt acoperite de garantie defectiunile sau pagubele survenite in urma neglijentei in exploatare sau a calamitatilor naturale (descarcari electrice atmosferice, inundatii, cutremure, etc.) constatarea prezentei sau urme evidente ale prezentei in interiorul echipamentului a lichidelor, insectelor sau rozatoarelor, ori a oricaror altor corpuri straine

- Nerespectarea celor de mai sus, atrage dupa sine degradarea sau distrugerea in mod voluntar al produsului cu riscul producerii de accidente pentru care vanzatorul nu isi asuma nicio responsabilitate.

- Defectele descrise mai sus se repara in afara garantiei si vor fi platite de client.

- Montarea si punerea in functie a echipamentului trebuie facuta de personal autorizatsau firma autorizata, efectuand aceasta operatie corect si profesional.

- Daca asupra echipamentelor au fost efectuate interventii service de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, garantia se pierde.

- Pe durata garantiei este obligatorie pastrarea ambalajului original insotit de certificatul de garantie, factura de achizitie si de o prezentare detaliata a defectului constatat.

- In cazul solicitarii nejustificate a garantiei clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticarea produsului, aceasta neputind fi mai mica de 20Euro la cursul zilei.

- Vizitele de intretinere sau interventiile la sediul clientului nu sunt incluse in garantiei.

- Garantie se acorda numai daca sigiliile sunt intacte.

- Prevederile prezentului Certificat de Garantie nu se extind si asupra consumabilelor

- Durata medie de utilizare este de 5-7 ani.

Pentru toate produse comercializate de societate, perioada de garantie este mentionata pe factura, sau in certificatele de garantie eliberate la vanzare.